יכולת ועוד
פתרון trunking ניתן להרחבה, מאתר יחיד, המאפשר ללמעלה מאלף משתמשי קשר לחלוק תקשורת קול חיונית לעסק ותקשורת נותנים באותה מערכת.
 
איתות בשעת חירום 
שולח אות עזרה לאדם או לקבוצה שהוגדרו מראש.
 
עיצוב קשיח 
אטום לחלוטין מפני רוח ואבק וניתן לטבילה במים עד עומק של מטר למשך 30 דקות.
 
פונקציית Talkaround
אפשרות דיבור באמצעות משדר או מיחידה ליחידה.
 
רשימת אנשי קשר
עד 256 אנשי קשר.
 
תצוגה גמישה
ממשק הפועל באמצעות תפריט ,המשתמש בסמלים או בטקסט מקל על קריאת הודעות וניווט בתפריט.
 
חיישנים בהירים
מחוון LED עם שלושה צבעים המציג משוב על מאפייני שיחה, סריקה או מעקב.
 
לחצן חירום
מתריע במפני מנהל או משדר במצב חירום.

  מחיר: 3,096 ש"ח