קומפקטי/קשיח
עומד בתקן IP67
אנלוגי/דיגיטלי
קול/נתונים
שמע חכם ) )Intelligent Audio
פרטיות משופרת
טכנולוגיית IMPRES™ לדיכוי רעש
שמע באמצעות Bluetooth™
מקלט GPS משולב
כפתור מצוקה
קיבולת ערוץ כפולה במצב ישיר ) )Dual Capacity Direct Mode
תואם לתקני רדיו נייד דיגיטלי ) )DMR
5 צלילי איתות אנלוגיים משולבים
התרעות קוליות
חבילת ניהול רדיו
הפרעה לשידור בזמן חירום
תכנות דרך הרשת ) )Over The Air
הרחבת טווח כיסוי באמצעות חיבור אתר ב- ) )IP Site Connect
הרחבת קיבולת מערכת באמצעות Capacity Plus

ש
  מחיר: 2,888 ש"ח