יכולת ועוד
פתרון trunking ניתן להרחבה, מאתר יחיד, המאפשר ללמעלה מאלף משתמשי קשר לחלוק תקשורת קול חיונית לעסק ותקשורת נתונים, באותה מערכת.
 
איתות בשעת חירום
שולח אות עזרה לאדם או לקבוצה שהוגדרו מראש.
 
עיצוב קשיח
אטום לחלוטין מפני רוח ואבק וניתן לטבילה במים עד עומק של מטר למשך 30 דקות.
 
לחצני צד ניתנים לתכנות
מאפשר גישה למאפיינים מועדפים כגון חיוג בלחיצה אחת ושליחת הודעות מהירה.
 
חיישנים בהירים
מחוון LED עם שלושה צבעים המראה משוב על מאפייני שיחה, סריקה או מעקב.
 
לחצן לשעת חירום
מתריע במפני מנהל או משדר במצב חירום.

ש
  מחיר: 2,997 ש"ח