• מאפשר חיבור אנטנה חיצונית לראוטר / נקודת גישה אישית/מקצועית
  • מיועד לשימוש בתוך מבנה או מחוצה לו.
  • חיבור פשוט ומהיר ע"י הברגה