אנטנות
 
 
אנטנה UHF למכשיר קשר נישא מוטורולה
 
 
 
 
 
אנטנה VHF למכשיר קשר נישא מוטורולה
 
     
 
 
 
     

 
 
 
 
אנטנה VHF/UHF למכשיר קשר לרכב